/เรียนรู้การนับอายุครรภ์

เรียนรู้การนับอายุครรภ์

วิธีการนับอายุครรภ์อย่างถูกต้อง เราจะต้องนับจากวันแรกของประจำเดือนครั้งสุดท้าย โดยเราจะนับอายุครรภ์เป็นสัปดาห์หรือเดือนก็แล้วแต่สะดวก เช่น สมมุติให้วันนี้คือวันที่ 5 สิงหาคม วันแรกของประจำเดือนครั้งสุดท้ายคือวันที่ 5 มิถุนายน

ดังนั้นอายุครรภ์คือ ประมาณ 8 สัปดาห์หรือภาษาชาวบ้านเรียกว่า ท้อง 2 เดือนนั่นเอง โดยทั่วไปการนับอายุครรภ์ ทำได้ 3 วิธี คือการนับรอบประจำเดือน การตรวจหน้าท้อง และการตรวจโดยเครื่องอัลตร้าซาวด์มีข้อดีและข้อด้อย ต่างกันดังนี้จ้ะ

วิธีการข้อดีข้อเสีย
1. การนับประจำเดือนทำเองได้โดยไม่ต้องไปสถานพยาบาล– อาจผิดพลาดได้ในกรณีที่ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ
– การกินยาคุมฉุกเฉินบ่อยๆทำให้มีเลือดออกกะปริบกะปรอย(ที่ไม่ใช่ประจำเดือน)และประจำเดือนอาจจะแปรปรวน ทำให้การนับคลาดเคลื่อนได้
2. การตรวจหน้าท้องได้ผลแม่นยำกว่าการนับประจำเดือน– ต้องตรวจโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
3. การตรวจโดยเครื่องอัลตราซาวด์ได้ผลค่อนข้างแม่นยำ และเป็นวิธีการที่ต้องทำก่อนรับบริการยุติการตั้งครรภ์-ต้องตรวจที่โรงพยาบาล ซึ่งส่วนใหญ่ต้องฝากท้องก่อนจึงขอรับบริการได้
-ตรวจได้เฉพาะที่คลีนิกที่มีเครื่องอัลตราซาวด์ให้บริการ