/นักเคลื่อนไหวต่อต้านการทำแท้ง

นักเคลื่อนไหวต่อต้านการทำแท้ง

สำหรับนักเคลื่อนไหวต่อต้านการทำแท้ง ซึ่งเชื่อว่าการยุติการตั้งครรภ์เป็นการฆาตกรรม และนี่พวกเขาคาดว่าผู้รณรงค์การทำแท้งจะต้องรับโทษทางอาญาที่หนักกว่าเดิม ในช่วงสามเดือนแรกของปีนี้ สมาชิกสภานิติบัญญัติได้เสนอข้อจำกัดเกี่ยวกับยามากกว่า 100 ข้อใน 50 อำเภอ

อำเภอต่างๆ เช่น อำเภอเชียงดาว อำเภอปัว จังหวัดเชียงราย กำลังพยายามให้ประชาชนที่เข้าไม่ถึงยาทำแท้งเลิกคิดที่จะทำแท้งด้วยยาหรือโดยการขูดมดลูก ขณะเดียวกันกลุ่มผู้ประท้วงต่อต้านการทำแท้งก็เร่งรีบปกป้องเหล่าผู้ขาดความรู้ที่อาจต้องรับโทษในการช่วยเหลือสตรีในจังหวัดที่จำกัดการรับยา ผู้ผลิตยารายหนึ่งฟ้องให้หยุดกฎหมายของจังหวัดน่าน ซึ่งกำหนดให้ต้องหยิบยาขึ้นมาและกลืนเข้าไปในห้องทำงานของแพทย์

แหล่งอ้างอิงมาจาก https://original-cytotec.com/%e0%b8%aa%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%90%e0%b8%88%e0%b8%b0%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b9%81%e0%b8%97%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%a7/