/บริการยาทำแท้ง ยาสอด ยาขับเลือด

บริการยาทำแท้ง ยาสอด ยาขับเลือด

ขาย ยาขับประจำเดือน ยาขับเลือด ยาเหน็บ ยาสอด ยาทำแท้ง ไซโตเทค cytotec ru486
หากคุณมีปัญหาไม่พร้อมจะมีบุตร ไม่ต้องการมีลูก ต้องการเอาเด็กออก ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์
อยากยุติการตั้งครรภ์ที่ได้ผลแน่นอน เรายินดีให้คำปรึกษาโดยการใช้ยา ไม่ต้องเสี่ยงอันตรายจากการทำแท้งเถื่อน
รับรองผล100% ออกชัวร์  ให้บริการปรึกษาตลอด24ชั่วโมง โทรปรึกษาได้ตลอด ติดต่อเรา 061-6735830

ไซโตเทค เป็นชื่อการค้าของยา ไมโซพรอสตอล (misoprostol) เป็นยาในกลุ่มที่ใช้เพื่อให้เกิดการคลอด ใช้เพื่อป้องกันและรักษาโรคแผลในกระเพาะอาหาร และใช้รักษาภาวะตกเลือดหลังคลอดเนื่องจากการหดตัวของมดลูกน้อย การใช้ยามีโซโพรซอลอาจก่อให้เกิดการแท้งได้เนื่องจากการยาทำให้เกิดการหดตัวของกล้ามเนื้อมดลูก ด้วยสาเหตุนี้เองจึงมีการนำยานี้ไปใช้ในการทำแท้งผิดกฎหมาย นอกจากนี้ยายังถูกจัดอยู่ใน category X ตามองค์การอาหารและยา สหรัฐอเมริกา คือ ไม่ให้ใช้ยานี้ในสตรีมีครรภ์ ยามีโซโพรซอลถูกค้นพบครั้งแรกในปีค.ศ. 1973 และอยู่ในบัญชียาหลักขององค์การอนามัยโลก

ยา RU486 เป็นยาหยุดการตั้งครรถ์ ในกรณีตั้งครรถ์อ่อนๆ โดยได้รับการอนุมติจาก FDA ของสหรัฐเมื่อหลายปีที่ผ่านมา เป็นยาแบบรับประทาน  โดยผู้ที่คิดค้นบานี้เป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศส ชื่อ DR.ETIENNE-EMILE BAULIEU  คิดค้นได้ตั้งแต่ปี 1980   บริษัทยาฝรั่งเศสชื่อ ROUSSEL-UCLAF (RU) เป็นผู้ผลิตโดยได้รับการอนุมัติให้ขายในฝรั่งเศส ตั้งแต่ปี 1988
RU-486 หรือชื่อทางการว่า MIFEPRISTONE  ทำหน้าที่ไปขวางกั้นฮอร์โมนธรรมชาติ โปรเจสเตอโรน ซึ่งจำเป็นต่อการดำรงอยู่ในครรภ์  เมื่อไม่มีฮอร์โมนนี้ออกมา  การมีครรภ์ก็สิ้นสุดลง
ยานี้ใช้ได้เฉพาะภายในเวลา 40 วัน นับจากวันแรกที่มีประจำเดือนของวงจรประจำเดือนครั้งสุดท้าย (หรือพูดง่ายๆ ว่า ใช้ได้เฉพาะกับท้องอ่อน ประมาณ 1 เดือนเศษๆ เท่านั้น)